Abborretjärnen, Vättlefjäll. Denna lilla tjärn ligger mitt på en halvö i Surtesjön.                             foto Ove Andersson 2011  
åter