Äldre väg mellan Skalpan och Relsjödal, Vättlefjäll /Bergum                                                          foto Ove Andersson 2003  
åter