Här var ålfiskeplatsen enl. 1778-års karta. Vättlefjäll                                               foto Ove Andersson 2015            Angiven ålfiskeplats på kartan. Fördämningsvallen i bäckens nedre del finns kvar dock övertorvad nu 237 år senare.
åter