Andtjärn, Vättlefjäll                                                                                                                   foto Ove Andersson 2017  
åter