Luftbevakningstorn i järn till vänster. Trähuset på plattformen var inrett med väggfasta bänkar och träluckförsedda smala fönster runt om under taket. Innanför fönstren fanns fästen för kikare. Här fanns även telefon. Efter kriget hölls en fortsatt aktiv kontroll över tornet av någon utsedd i trakten. Telefonlinjen provades mm. Som en beredskap då detta var under kalla krigets dagar. Bevakningstornen monterades ner i början av 1990-talet då järnet rostat och tornen riskerade att falla. Tornet till höger är Lantmäteriets, byggt i trä under mitten av 1960-talet för mätningar nattetid. Man arbetade på den trekantiga plattformen och i mitten stack en fristående torndel upp där mätinstrumentet satt. Därmed skakade inte mätdelen när man gick på plattformen. På Vättlefjäll fanns tre sådana mättorn placerade på höga punkter, väster om Hållsjön, söder om Trollsjön samt på Barefjäll. Trätornen är sedan länge borta men infästningsjärnen i berget finns kvar.
åter Tornen på bilden stod på Idåsen i Risveden, Västergötland