Gården Björsjöås, med sjön Björsjön i bakgrunden, Vättlefjäll                                         foto historiska museet Göteborg 1990  
åter till huvudsidan