Björsbofors, Bergum                                                                                                                                                              foto Ove Andersson 2002 Björsbofors kring 1925. Dåvarande ägaren längst till vänster. Okänd fotograf.
åter