Grundstenar efter det första elverket i bortre delen av bilden och stenskoningen utmed bäcken.  Foto Ove Andersson 2015  
åter