Tidigare väg mellan Björsjöbacka och Bergum. I drift till i början av 1970-talet.                 Foto Ove Andersson 2009  
åter