Björsjön, Vättlefjäll                                                                                                                                 foto Ove Andersson 2005

åter till huvudsidan