Vik i norra delen av Björsjön, Vättlefjäll                                                              foto Ove Andersson 2003  
åter