Brattås kyrka, namnet för sitt höga tak                                                          foton  Ove Andersson 2009  
åter