Dammlucka för Björsjöns reglering, Vättlefjäll                                                                                                                          foto Ove Andersson 2003 Dammluckan                                     foto Ove Andersson 2013
åter