Stenstöd till vattentub nr 2 byggd 1924 vid mellandamm byggd 1908 Björsbofors. Vättlefjäll                                                            foton Ove Andersson 2021  
Åter