Dike, utgrävt på 1880-talet för vattnets avrinning från Mettjärns vattensystem, Vättlefjäll                                                                                                                                                                                                                               foto Ove Andersson 2006 Sten o jordvall för dämning av Mettjärns vattensystem                                                                       foto Ove Andersson 2006
åter