Danska sundet, en gång gräns mellan Danmark/Norge och Sverige.                                                                                                                                                                     foton Ove Andersson 2008
Skårdals skate, en del av Nödinge socken från mitten av 1200-talet till 1658. Ur kartbok av Hans Georg Möller, före 1715.                         Bilderna är tagna vid skates nedre gräns.

åter