Bilderna tagna vid tunna ringen Trångemossen med den troliga "Danska vägen" Vättlefjäll
                                                                                                                                                        foton Ove Andersson 2013
åter