Ebbetjärn, Vättlefjäll. En tidig kylslagen morgon i mars.                                                                                                                                                                         foto Ove Andersson 2010  
åter