Nordbrant med ekskog invid gården Mollsjönäs. Vättlefjäll                                                                                                                                                            foto Ove Andersson 2005  
åter