Eremitens verkstadsplats. Husgrunden finns till höger utanför bild. En lagerbock ligger nere bland stenarna och femstenaröret som utgör häradsgräns finns bakom grenarna på andra sidan bäckfåran. Stengrunden efter byggnaden.
åter foton Ove Andersson 2014