Reglerverk i den yttre kvarndammen som angränsar till Fågeldammen i Surte                                                                            foton Ove Andersson 2010 Delvis raserat reglerverk i det som tidigare varit den övre kvarndammen. Barnen kallade denna för borgen när de lekte krig.
åter