Dammen är grundare än man kan tro, cirka 3 meter som djupast vid reglerverket                                                                                             foton Ove Andersson 2012
åter