Femstenarör vid Gullered, Bergum                                                                                                foto Ove Andersson 2007  
åter till huvudsidan