Kronohärads Allmänningen Wedtlefjell rågångsgränsmärke NR I, Långekulle. På Vättlefjäll norr om Dockered. Gula märkningen är för något nutida sammanhang.                                                                                                                                                                                                          foto Ove Andersson 2013  
åter