Femstenarör, öster om gården Mollsjönäs (Bergum), Vättlefjäll                                                                                     foton Ove Andersson 2009
åter