Fördämningsvall vi Högsjöns utlopp i Kvarnabäcken, Vättlefjäll                                                                      foto Ove Andersson 2002  
åter