Fördämningsvall vi Högsjöns utlopp i Kvarnabäcken, Vättlefjäll                                                            foto Ove Andersson 2002                                  Foto Ove Andersson 2015
åter