Forsbäcks kvarn som den såg ut 1938 med landsvägen bakom och järnvägen framför. Strax söder om Surte. Bild ur Surte Missionsförbunds film Forsbäcks kvarnplats nu 2015. Bäckens vatten rinner ner nere till vänster. Kvarnen fanns till höger i bilden. Nya lokalvägen- motorvägen Rv45 och dubbelspåriga järnvägen färdigställd 2012. Där bortom Göta älv. Foto Ove Andersson
åter