Någonstans på denna översta del      av galgberget kan galgen ha stått
     Utsikt åt sydost från galgberget                                                                           foton Ove Andersson 2014 Galgberget i bakgrunden med Domelihögen till höger. Teckning av Lars Gillis, troligen 1970-talet.                                   Historiska museet Göteborg

åter