Exempel på hur en Vättlefjällsgård kan ha sett ut                                                                    Teckning från en kulturhistorisk rapport om Vättlefjäll1983. Länsstyrelsen i O-län  
åter