Dåtidens skiss över utbyggnadsplanerna på en stor del av Vättlefjäll.  
åter