Gränsröse för Ale och Vättle härad.  Nära Måhult. Vättlefjäll                                                                foto Ove Andersson 2003  
åter