Grästjärn, Vättlefjäll                                                                                                                                                                                                                                foto Ove Andersson 2010  
åter