Grävt litet dike ner till Snäckemossen (Trångsjön) från en mindre mosse i närheten. Vättlefjäll                 foto Ove Andersson 2011  
åter