Grotta i anslutning till Holmesjön                                                                               foton Ove Andersson 2007 Platsen för grottan kryssmarkerad  
åter