Grytfötterna, den östra av de tre tjärnarna, Vättlefjäll                                                                                                                           foto Ove Andersson 2003  
åter