Hålbäckstjärn, Vättlefjäll.                                                                                                                                                                                                                                     foto Ove Andersson 2004                        
åter