Hållsjön, från norr. Vättlefjäll                                                                                                                                                                                                                                            Ove Andersson 2007  
åter