Bilderna till vänster, bildmitt. Kontur av hålvägen i längdriktningen. Grusvägen är nuvarande väg Övre bild höger, hålvägen tvärs genom bilden. Nedre bild höger, Kontur av hålvägen i längdriktningen
åter Detta var första vägen mellan gårdarna i Dansered och Björsjöås/Roten. Vättlefjäll                                             foton Ove Andersson 2012