Hålväg, går bort genom bildens mitt. Till höger utanför bilden finns en dommarring                   

foto Ove Andersson 2011

 
åter