S-formad hålväg mellan Rydet och gården Björsjöås på Vättlefjäll.                                                         foto Ove Andersson 2007    
åter