En sträcka synlig hålväg nordväst om Björsjöbacka. Vättlefjäll                                                                                                  foton Ove Andersson 2011
åter