Harestenarna, Vättlefjäll                                                                                                                           foto Ove Andersson 2009      
åter