Passagen hästeklämman, numera nedtrampat av år som gått. Vättlefjäll      foto Ove Andersson 2008  
åter