Hästvandring, den stående stocken med kuggkransen överst.

Detta är inte den vandringen som är på Kroksjölund Vättlefjäll

åter