Högsjö kyrka, folktraditionens namn på bergsklyftan på Vättlefjäll                                                                                                                                        foton Ove Andersson 2014
åter