Högsjön, Vättlefjäll. Denna sjö är uppdämd och gav vatten till tidigare kvarnverksamhet i bäcken från sjön.                                 foto Ove Andersson 2008  
åter