Bräddavlopp i nutida form formar vattnet Fördämningsvall i vinkel byggd omkring år 1920 med bräddavlopp från nutid, Högsjön Vättlefjäll     foton Ove Andersson 2015
åter