Gammal inägomark, till vardags kallad "kohagen", tillhörande gården Mollsjönäs i Bergum, Vättlefjäll                                                                                                                                                                 foto Ove Andersson 2006  
åter