Intagan, platsen där backstugan legat. Vättlefjäll.                                                                                                  foto Ove Andersson 2010  
åter