Denna lilla jättegryta finns väster om den lilla sjön Horsöket innanför Enerkullsdalen. Vättlefjäll. foto Ove Andersson 2012
åter